13. prosince 2018

"Posel odevzdání"


Posel odevzdání


Obraz “Posel odevzdání” je olejomalba na akrylovém podkladě
1×1 m.
Posel odevzdání přináší poselství:


Až odevzdáš poslední SNAHU něco změnit
Až odevzdáš poslední SNAHU mít to, co chceš
Až padne poslední SNAHA TVÉ MYSLI o cokoliv
A ve své otevřenosti a možná jediné zbývající možnosti
protože Ego už takhle dál nemůže
se odevzdáš nejvyšší Vůli
Božské vůli Vědomí
Přichází Vysvobození
Smrt a Znovuzrození
Přichází Vědomí ve svém nekonečném láskyplném objetí
A Tvá osoba se rozplyne v rozpomnění
Na své opravdové JÁ
které je Jednotou
Všeobsahující prázdnotou
Přistaneš v němém úžasu
Tichosti svého srdce
a vděčnosti
že toto lze žít
Žít Sebe
a Život
Ve své opravdovosti
Možná už umíme odevzdávat procesy a dění v našem životě
"Posel odevzdání" nyní přichází s poselstvím plného odevzdání SAMA SEBE a vůle své osoby
Do rukou Božské Vůle Vědomí
Neboj se pustit své Mysli
Neboj se pustit svých SNAH své Mysli o cokoliv
Je tu pro Tebe připraveno něco tak čistého, silného, všeobjímajícího
Jsi to Ty
Opravdový Ty
V rozpomenutí
Ve své čistotě
Lásce
Odevzdaný
Tomu, co má Vědomí pro Tebe připraveno

Nezapomínej ale, že bez přijetí reality má každé duchovno krátké nohy 😁
Přijetí reality/duality/hmotného světa nejde tímto způsobem přeskočit, ani obejít, pokud toto poznání chceš OPRAVDU ŽÍT 😊 (a ne jen si tak ulítávat, nebo ulítnout úplně). Opravdovým přijetím života v Dualitě, to znamená otevření se pro prožívání čehokoliv, co Ti život ve hmotě přináší, se dostáváš ke vstupní bráně Jednoty. A možná pocítíš, že tady Ti brání právě VLASTNÍ VŮLE, abys mohl jít “dál”. V této chvíli se jí vzdáš vlastně rád, protože Ego (tj. ztotožnění s myslí) už může být tak vyřízené (jako bylo to moje :-D ), že už samo ví, že svou osobní vůlí, už neudělá ani PRD. Vidíš, že v tomto stavu vyčerpaného ega je jakákoliv snaha z pozice osoby marná. Vzdáváš se svých snah, i toho, co
jsi kdy chtěl. Tvá mysl zůstane úplně nehybná a Tvé srdce otevřené, proto to neznámo, které se Tváří jako Tvá Smrt. S velkou pokorou k nekonečnému Božskému Vědomí klepeš, na dveře: "Vědomí, prosím, vezmi si mě! Odevzdávám se do Tvé Vůle." Vědomí otevírá bránu.. Přivítá Tě s otevřenou náručí a láskou, která je ve slovech nepopsatelná. Dostane se do každé Tvé buňky, do každého předmětu, na který se podíváš, jsi v každém člověku, rozprostřený, od ničeho neoddělený. A vidíš, že ono tu bylo vždycky, bylo vším a všude. Jen Tvoje ztotožnění s myslí bylo clonou této Pravdy. Clonou, vedoucí k zapomnění na své opravdové JÁ.

Fotografii, která sloužila jako předloha k této malbě, jsme pořídili v dubnu v Klánovickém lese s překrásnou Munou a mohla jsem tak propojit vášeň pro focení s malováním ❤️❤️☀️🔆 Malba trvala 5 týdnů a u oleje v této velikosti je to vlastně můj rekord 😁 protože předchozí olejomalby ve velikosti 1 m mi trvaly ještě déle. Malování olejem pořád víc a víc miluji. Je to takový něžný, hladivý, pomalý proces, u akrylu to je zase spíš nespoutaná vášeň 😁

Obraz “Posel odevzdání” je olejomalba 1×1 m.