18. listopadu 2015

Vlastní vesmír

pokud nechcete
boje a války,
je na čase
žít vlastní život
v míru
ve vlastním
ves-mír-u