3. září 2014

Nerozumím

jsem tak silná
nebo jen tak dobře obrněná
silnice ukazující nikam
vášeň uzamčená
závora zrezivělá
těžko odpověď přichází
jen tak sedící na hrázi
sledující kruhy a vlnky
bez významu
kam se dostanu
nerozumím
ničemu
povídej svůj příběh
do rána se nesetmí
(– má nostalgickou náladu)