26. září 2014

Lese můj

lese můj -
NEJSI MŮJ
A NIKDY NEBUDEŠ
není nic mého
ANI ŽIVOT
NENÍ
MŮJ
není nic
co bych mohla
navždy
vlastnit
odevzdávám vše
ze svých zad
nůši plnou závazků
ohledů
věcí
a pravd
rozeberte si co chcete
zbytek dovezu
třeba do bazaru
záleží na něčem?

Teď.
Ne.
Opravdu.
V TEĎ
není důležitost.
Na ničem.
Pojď.
Slyšíš?
Hudba!
Budeme si tancovat
zpívat si a hrát..
dokud měsíc
svítí
v nás.